TIN TỨC

VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Hệ Thống Bói

Khi người chơi đạt Lv54 sẽ mở được hệ thống Bói. Khi tiến hành Bói nhận Thủy Tinh có thể sẽ tốn vàng.

Thủy Tinh có thể trang bị cho nhân vật hoặc Ma Thần. Nhân vật hoặc Ma Thần tối đa được trang bị 6 Thủy Tinh, không thể trang bị thuộc tính giống nhau.Có thể tiến hành hợp Thủy Tinh với nhau để tăng cấp, phẩm chất càng cao thuộc tính tăng càng nhiều.

Một số Thủy Tinh không có thuộc tính không thể trang bị, có thể trực tiếp bán lấy Vàng, hợp Exp, phân giải thành mảnh đổi Thủy Tinh cấp cao.