TIN TỨC

VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Hệ Thống Ma Thần

Một trong những điểm đặc sắc trong Dark Era là hệ thống Ma Thần, dù là qua ải PB, hay là bảo vệ Pháo Đài, đều có tác dụng không thể thiếu.
Trong quá trình qua ải PB đầu tiên, ở hướng dẫn nhiệm vụ tân thủ sẽ mở hệ thống Ma Thần, nhấn biểu tượng Ma Thần vào hệ thống, có thể thiết đặt Ma Thần đi cùng, căn cứ cấp tăng, tối đa có thể ra trận 3 Ma Thần. Người chơi có thể căn cứ nhu cầu khác nhau để thay Ma Thần ra trận. Ví dụ khi chiến đấu trong PB, dẫn theo Ma Thần có năng lực chống lại Quái và Ma Thần có năng lực hồi phục, trong khiêu chiến Rương, dẫn theo Ma Thần sát thương cao.
Hệ thống Ma Thần có 3 tính năng, Hình Ma Thần, Tiến hóa Ma Thần và Tế Đàn Ma Thần. Tế Đàn Ma Thần là nguồn chính để nhận, tăng sao, thức tỉnh Ma Thần, gồm có dùng Vàng nhận và KC nhận. Đầu tư càng cao,  nhận lại càng nhiều.
Sau khi kiếm đủ số Mảnh Ma Thần nhất định, có thể vào Hình Ma Thần để kích hoạt. Sau khi nhận Ma Thần, còn có thể dùng Mảnh Ma Thần đánh thức Ma Thần phẩm chất cao hơn.


Ngoài Vương Giả 1v1, Khiêu chiến Boss không thể dẫn theo Ma Thần ra, hệ thống khác trên cơ bản đều có thể dẫn theo Ma Thần, trong chiến đấu, Ma Thần có thể tự động tấn công mục tiêu, còn có 1 skill chính chủ động thi triển. Mỗi một anh hùng căn cứ vào vị trí khác nhau, skill chính cũng khác nhau. Thí dụ Băng Tinh Linh, skill chính là Tự Chữa, skill tự động thi triển gồm công thường, Nổ Băng và Thiên Thạch Sương. Người chơi có thể tự động thi triển skill Tự Chữa, còn 3 skill sau là do Ma Thần tự thi triển.


Mỗi Ma Thần đều có skill chính và 3 skill chủ động, nhưng  skill chủ động cần Ma Thần tiến hóa mới được mở  khóa. Ma Thần tiến hóa thông thường cần 2 điều kiện, phẩm chất Ma Thần và nguyên liệu tiến hóa. Sau khi tiến hóa Ma Thần, ngoài 1 skill chủ động ra, cả vẻ ngoài cũng oai hơn nhiều (hình trên là 3 giai đoạn tiến hóa của Băng Tinh Linh).


Mỗi Ma Thần đều có Vòng Sáng riêng, có thể thêm thuộc tính cho nhân vật, cho dù chưa ra trận, cũng sẽ tăng thuộc tính. Muốn tăng cấp thuộc tính của Vòng Sáng cần tăng độ thân thiết của Ma Thần, vào phụ bản để tăng độ thân thiết.