TIN TỨC

VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Hệ Thống Pháo Đài

Người chơi đạt Lv26 mở hệ thống Pháo Đài, và có thể sở hữu Pháo Đài của riêng mình. Pháo Đài nào cũng có chủ. Sống trong thời đại thần thoại Bắc Âu, nếu không có pháo đài của mình thì thật đáng tiếc.


Có thể nhấn icon trên giao diện chính để vào hệ thống Pháo Đài.
Cách Chơi


1. Bảo vệ:


- Trong pháo đài, người chơi hãy sắp xếp Ma Thần của mình làm việc để có cơ hội tạo thêm vật phẩm.


2. Cướp đoạt:


- Chiến đấu đoạt Pháo Đài là đấu ải do bản thân tự thiết đặt, có nhiều cách chiến đấu đa dạng và là cơ hội thử thách kỹ thuật chiến đấu của bạn.


3. Quà:


- Đá cường hóa trang bị, Đá cường hóa thuộc tính và Vàng, có thể dùng cường hóa nhân vật.