TIN TỨC

VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Hệ Thống Trang Bị

Hệ thống trang bị không ảnh hưởng nhiều tới vẻ ngoài, chủ yếu ảnh hưởng điều kiện đạt được trang bị thời trang. Trang bị tăng lực chiến khá tốt, là một trong những yếu tố chính trưởng thành.


Giới Thiệu Sơ Lược Trang Bị


1. Nhận trang bị:


- Phụ bản là nơi chủ yếu có được trang bị, thông qua Phụ bản sẽ có khả năng nhận được trang bị không cùng phẩm chất.


2. Cường hóa trang bị:


- Trang bị có điểm kinh nghiệm và cấp nhất định, giới hạn cấp sẽ tăng theo cấp của nhân vật, kinh nghiệm trang bị nhận được khi hợp các trang bị khác.


3. Tinh luyện trang bị:


- Tinh luyện trang bị có thể tăng sao trang bị, vật phẩm tăng sao chủ yếu có ở: Shop, nhiệm vụ. Tăng sao trang bị có thể nhận thêm thuộc tính đặc sắc có thể tẩy luyện.


- Tinh luyện trang bị cho phép người chơi thêm 2 thuộc tính ngẫu nhiên cho trang bị và có thể nhận cơ hội tinh luyện.




- Hao tổn Đá tinh luyện trang bị, Kim loại Tím và Vàng. 1 lần tinh luyện trang bị có thể giúp nhân vật ngẫu nhiên nhận thêm 2 thuộc tính, và có thể quyết định có nên khóa kết quả tinh luyện trang bị 1 lần nào đó hay không.


- Vào thời gian khác nhau, thuộc tính mà người chơi cần nhất cũng khác nhau, cho nên lựa chọn khóa thuộc tính tăng thích hợp nhất cũng là thử thách sự hiểu biết của người chơi với game.