GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cửServer cá nhân
  Chăm Sóc khách hàng
  • Skype: DauPhaWeb.cs
  • Điện Thoại: 0938 063 617
  • Giờ làm việc: 9:00-17:30 T2-T6
  • Báo lỗi game: Tại đây
  TIN TỨC
  VỊ TRÍ :TRANG CHỦ>TIN TỨC>Hệ thống Shop nhanh

  Hệ thống Shop nhanh

  2016-05-10 08:51:45  Shop là nơi người chơi mua vật phảm thuốc men, người chơi nhấn NPC Luyện Dược Sư trong Thành Chủ, chọn [Mua dược phẩm] là có thể mở Shop.
   

   
  • Thuốc: chủ yếu bán thuốc phục hồi.
  • Tạp hóa: chủ yếu bán các vật phẩm như Sách Về Thành.
  • Mua lại: có thể mua 8 vật phẩm đã bán gần nhất.
  • PS: các vật phẩm bán sau khi làm mới game, trước khi làm mới game sẽ không thể mua lại.