GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cửServer cá nhân
  Chăm Sóc khách hàng
  • Skype: DauPhaWeb.cs
  • Điện Thoại: 0938 063 617
  • Giờ làm việc: 9:00-17:30 T2-T6
  • Báo lỗi game: Tại đây
  TIN TỨC
  VỊ TRÍ :TRANG CHỦ>TIN TỨC>Hệ thống thư

  Hệ thống thư

  2016-05-11 04:24:42

  Nhấp chọn icon [Hộp thư] góc trên bên phải phím nhanh [P] để mở giao diện.


   
  • Gửi thư: Nhấp chọn [Viết thư], nhập người nhận, tên thư và nội dung thư, nhấn gửi để hoàn thành.
  • Khi nhận được thư sẽ có biểu tượng ! đỏ thông báo, lưu ý có thư mới.
  • Trường hợp thư gửi đính kèm vật phẩm sẽ có biểu tượng vật phẩm đính kèm, người chơi khi nhìn thấy ký hiệu cần nhận vật phẩm trong thư.
  • Nhấn nhận trong thư có thể nhận được vật phẩm đính kèm, chọn trả lời có thể trả lời thư cho đối phương, nhấn [Xóa] trong thư có thể xóa thư này.