GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cửServer cá nhân
  Chăm Sóc khách hàng
  • Skype: DauPhaWeb.cs
  • Điện Thoại: 0938 063 617
  • Giờ làm việc: 9:00-17:30 T2-T6
  • Báo lỗi game: Tại đây
  TIN TỨC
  VỊ TRÍ :TRANG CHỦ>TIN TỨC>Hệ thống Ấn Thụ

  Hệ thống Ấn Thụ

  2016-05-11 05:02:00

  Hệ thống Ấn Thụ là 1 trong những tính năng đặc sắc của Đấu Phá Web, trong game người chơi có thể nhận miễn phí Ấn Thụ - Sơ ở quà tăng cấp 52, tiến bậc Ấn Thụ người chơi không chỉ có thể mở thêm nhiều Ấn Thụ, còn có thể nhận thuộc tính Ấn Thụ cho nhân vật.  • Nhân vật đạt Level 52 mở hệ thống Ấn Thụ, hiện tại Ấn Thụ đã mở 17 cấp hình tượng.
  • Người chơi nhận Ấn Thụ Sơ mở giao diện Ấn Thụ trong [Thông tin nhân vật] tiêu hao Danh vọng để tăng cấp.
  • Khi thanh tiến độ Exp đầy, Ấn Thụ tăng cấp và nhận hình tượng cấp sau.
  • Có 2 cách tăng cấp Ấn Thụ, cả 2 cách đều có thể chọn Exp x3 để tiến hành tăng cấp
       - Cứ tiêu hao 1 danh vọng tăng cấp, mỗi lần nhận 100 điểm Exp
       - Tăng cấp nhanh, 1 lúc tiêu hao nhiều danh vọng trong túi để tiến hành tăng cấp, mỗi lần tối đa tăng 1 giai đoạn.  • Tiến cấp Ấn Thụ sẽ tự động mặc hình tượng cấp cao nhất.
  • Tiến cấp Ấn Thụ sẽ căn cứ và phái của người chơi để tăng thuộc tính tấn công, phép, đạo thuật.

  Lưu ý: dùng Ngọc Danh Vọng hoặc tấn công Boss Thế giới đều có thể nhận danh vọng

  Thao tác phụ ma

  • Ấn Thụ phụ ma có thể nhận thuộc tính phụ ma: Đoạt Vũ Khí (mỗi lần tấn công có tỷ lệ nhất định khiến đối phương giảm lực tấn công trong 1 thời gian).
  • Ấn Thụ phụ ma cần tiêu hao Điểm chiến hồn, khi điểm đạt yêu cầu phụ ma có thể tiến thành thao tác phụ ma.
  • Có thể dung luyện trang bị ngẫu nhiên nhận điểm chiến hồn.
  • Cấp phụ ma tối đa của Ấn Thụ tương ứng với cấp bậc của nó.