GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cửServer cá nhân
  Chăm Sóc khách hàng
  • Skype: DauPhaWeb.cs
  • Điện Thoại: 0938 063 617
  • Giờ làm việc: 9:00-17:30 T2-T6
  • Báo lỗi game: Tại đây
  TIN TỨC
  VỊ TRÍ :TRANG CHỦ>TIN TỨC>Hệ thống Cảnh giới

  Hệ thống Cảnh giới

  2016-05-11 05:02:40

  Nhấn nút [Cảnh giới] dưới giao diện hoặc phím nhanh [O] để mở giao diện Cảnh Giới.
   

   
  • Tăng cấp cảnh giới có thể nhận thuộc tính Buff cảnh giới
  • Tăng cấp cảnh giới cần tiêu hao điểm tu vi, dùng Tu Vi Đan có thể nhận nhiều điểm tu vi.
  • Nhân vật đạt Level 80 mở tính năng đổi tu vi
  • Hoàn thành nhiệm vụ chính để nhận điểm tu vi cảnh giới.

  Cách đổi tu vi:  • Mở giao diện đổi.
  • Nhấn đổi, đổi tu vi.
  • Khi đổi thành công, nhấn đột phá tăng cấp cảnh giới