GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Tân thủTân thủ
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Nhận trang bị

[NHẬN TRANG BỊ]

1.PB trang bị đơn:
- Điều kiện mở: Lv50.
- Rơi vật phẩm: trang bị cấp tương ứng chuyển 2-5.

2.Bản đồ tìm bảo:
   a. Bản đồ Phục Ma Động:
- Điều kiện mở: lv 50.
- Rơi vật phẩm: trang bị chuyển 2-3.
   b. Bản đồ Băng Cung :
- Điều kiện mở: lv 80.
- Rơi vật phẩm: trang bị chuyển 4-5.

3.Hoạt động onine:
Long Chiến:
- Điều kiện mở: lv 50.  
- Rơi vật phẩm: trang bị chuyển 2-4.

4.Treo máy thế giới:
- Bản đồ cấp tương ứng rơi trang bị cấp tương ứng.
- Ví dụ: bản lv 50 rơi trang bị lv 50, bản đồ lv 60 rơi trang bị lv 60.

5.BOSS thế giới:
- BOSS thế giới rơi nhiều trang bị.
- Cấp BOSS Thế giới càng cao thì cấp trang bị siêu phẩm càng cao.

6.Kho báu:
- Tầm bảo: tốn NB tìm bảo. Có xác suất nhận được trang bị siêu phẩm.
- Bảo Các: có xác suất làm mới ra nhiều trang bị. Có thể dùng NB mua.


[TĂNG CẤP TRANG BỊ]
- Trang bị có thể thông qua cường hóa, tăng chân, khảm ngọc và phụ thuộc để tăng thuộc tính.

1.Cường hóa trang bị:
- Nguyên liệu tốn: đồng, đá, đá cường hóa, đá cường hóa Hỗn Nguyên, đá cường hóa Càn Khôn.
- Nguyên liệu nhận lại: Diệt BOSS, đánh quái map thế giới.

2.Tăng chân trang bị:
- Nguyên liệu tốn: đồng, tơ nhện, kim ngọc, tăng chân đá tinh.
- Nguyên liệu nhận lại: treo máy thế giới, BOSS rơi.

3.Khảm ngọc:
- Trang bị có thể khảm: vũ khí, y phục, gang, giày.
- Nhận ngọc: treo máy thế giới, BOSS rơi, hoạt động Long Chiến.

4.Phụ thuộc trang bị:
- Khi tiến hành phụ thuộc sẽ cho ra một thuộc tính phụ thuộc ngẫu nhiên của trang bị. Mỗi thuộc tính sẽ có 2 hiệu quả ngẫu nhiên, có thể dùng Bùa Giải Trừ Thuộc Tính để giải trừ thuộc tính mới khi phụ thuộc lần nữa.
- Trang bị có thể phụ thuộc: vũ khí, y phục.
- Nguyên liệu tốn: đá thuộc tính, bùa giải trừ thuộc tính.
- Nhận nguyên liệu: treo máy thế giới, BOSS rơi.
- Các thuộc tính và hiệu quả:

Hỏa: bỏ qua thủ của đối phương hoặc giảm công của đối phương.
Độc: tấn công hoặc tỉ lệ trúng độc của đối phương.
Phong:  chính xác hoặc né.
Thủy:  phẫn nộ nhận được tăng hoặc tỉ lệ xóa phẫn nộ về 0 của đối phương.
Nội công:  võ công hoặc võ thủ.
Ngoại công:  sát thương thêm hoặc thủ.