GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Tân thủTân thủ
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Hoạt động Giang Hồ Bùng Cháy

- Cấp yêu cầu:  lv50.
- Thời gian mở:  10:30 - 11:30  và  16:30 - 17:30.
- Hoạt động rơi ra:  lượng lớn Exp, Đá Mã Não.

- Quy tắc:         1. Hoạt động duy trì 60p, phụ bản nhiều người PK đánh Boss.
                        2. Trong phụ bản cưỡng chế vào hình thức PK, toàn bản đồ thành bản đồ bùng cháy.
                        3. Người chơi trong phụ bản sẽ duy trì nhận Exp.
                        4. Exp cộng thêm trong bùng cháy tổ đội cộng dồn với Exp hoạt động.
                        5. Khu vực Boss có 1 con Boss, khu vực khác phân bố quái tinh anh rơi ra lượng lớn Exp, Đá Mã Não.

[EXP HOẠT ĐỘNG]: