GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Tân thủTân thủ
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Hoạt động Huyết Chiến

- Cấp yêu cầu:   lv50 trở lên.
-  Thời gian mở:   13:00 - 13:30.
- Hoạt động rơi ra:   danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất, lượng lớn Exp.

- Giới hạn hoạt động:   1. Tắt hiển thị danh hiệu và tất cả hiệu ứng ngoại hình, cưỡng chế thu hồi Thú Cưỡi.
                                 2. Tổ đội tự động giải tán.

- Quy tắc:                   1. Hoạt động duy trì 30p, nhiều người PK loạn đấu.
                                 2. Huyết Chiến có 6 cấp chia theo cấp thế giới gồm 50-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, khi hoạt động mở người chơi có thể vào phụ bản cấp tương ứng cấp thế giới.
                                 3. Ngoài tên nhân vật mình hiển thị bình thường thì tất cả tên nhân vật khác đều hiện: XXX.
                                 4. Thống nhất tất cả nhân vật đều có ngoại hình tiêu chuẩn của hệ mình, đổi trang bị và Áo vẫn hiện ngoại hình, nhưng vẫn kích hoạt kỹ năng Áo tương ứng.
                                 5. Giai đoạn loạn đấu sẽ bắt người chơi vào hình thức PK, sau khi chết hồi sinh trong phụ bản.
                                 6. Sau khi vào giai đoạn quyết đấu, người chơi chết sẽ trực tiếp thoát khỏi hoạt động và không thể vào lại.
                                 7. Sau khi vào giai đoạn quyết đấu, toàn bản đồ chỉ hiện 1 người chơi còn lại thì người đó thắng.

- Danh hiệu chiến thắng: người chơi thắng cuối cùng được danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất.

[EXP HOẠT ĐỘNG]: