GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Tân thủTân thủ
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Hoạt động Bảo Các

- Cấp yêu cầu:    lv50 trở lên.
- Thời gian mở:    10:00--10:30  và  14:00--14:30.
- Hoạt động rơi ra:    exp, Võ Huân, Vàng.
- Giới hạn hoạt động:    1. Bỏ trạng thái khinh công của người chơi.
                                  2. Phụ bản không thể dùng khinh công.
                                  3. Tất cả đều vào hình thức PK, không thể đổi.

- Quy tắc:     1. Bảo Các duy trì 30p, thế lực nhiều người PK tranh đoạt rương.
                   2. Bảo Các chia làm 6 cấp theo cấp thế giới là 50-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, khi hoạt động mở người chơi có thể vào phụ bản tương ứng với cấp thế giới.
                   3. Chính Tà đều xuất hiện ở khu vực trung tâm, khu vực này không thể PK.
                   4. Xung quanh khu vực trung tâm phân bố các rương đồng, xa hơn là khu vực rương bạc, rương vàng lần lượt phân bố rương bạc và vàng. Người chơi PK tranh đoạt các các khu vực này.
                   5. Rương ngẫu nhiên mở ra: 1 trong các loại Võ Huân, Exp và Vàng,phẩm chất càng cao thì thời gian thu thập, thời gian làm mới càng dài.
                   6. Phụ bản cấp giống nhau rương phẩm chất  giống nhau thì Vàng, Võ Huân mở ra giống nhau, Exp thì tùy cấp phụ bản mà tăng dần.
                   7. Giới hạn rương mỗi người chơi thu thập tối đa là 30.