GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Tân thủTân thủ
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Bản đồ Đánh Bảo Mật Lộ

- Cấp yêu cầu: lv35 chuyển 1.
- Thời gian mở: cả ngày.
- Vật phẩm rơi ra: sách Kỹ Năng các hệ.

- Quy tắc:    1. Mật Lộ duy trì 60p, phụ bản Chính Tà độc lập.
                  2. Mật Lộ có 5 tầng, mỗi tầng cần hoàn thành chuyển hệ tương ứng mới được vào.
                  3. Mỗi tầng có quái, tinh anh va 1 Boss, rơi ra Sách Kỹ Năng các hệ.
                  4. Mỗi tầng đều có cửa dịch chuyển qua tầng kế, phù hợp yêu cầu sẽ qua được tầng kế.
                  5. Mật Lộ mỗi ngày vào được 3 lần, dùng NB để mua thêm số lần vào.

[PHÂN LOẠI TẦM BẢO MẬT LỘ]: