GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Tân thủTân thủ
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Bản đồ Đánh Bảo Tứ Tượng Huyền Môn

- Cấp yêu cầu:   lv60 trở lên.
- Thời gian mở:   cả ngày.
- Phụ bản tạo ra:   ghép Thú Cưỡi, nguyên liệu chuyển hệ, Đá Mã Não.

- Quy tắc:    1. Tứ Tượng Huyền Môn duy trì 60p, phụ bản Chính Tà độc lập.
                   2. Có 5 tầng, quái tầng 2, 4 chết hết sẽ xuất hiện cửa dịch chuyển đến tầng 3, 5; vào tầng 3, 5 cần thu đủ Tứ Tượng Huyền Lệnh mà quái rơi ra.
                   3. Tầng 2, 4 phân bố lượng lớn quái, tầng 1-3-5 có 1 con Boss và quái, rơi ra nguyên liệu liên quan đến Thú Cưỡi.

- Về Tứ Tượng:   Tinh Phách Thú Cưỡi dùng ghép Thú Cưỡi.
   Thú Cưỡi Chuyển Hệ Đan có thẻ dùng chuyển hệ thú cưỡi cấp tương ứng.
   Đá Mã Não có thể khảm lên Linh Thú, tăng điểm tấn công và HP.

[PHÂN LOẠI TỨ TƯỢNG HUYỀN MÔN]: