GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Tân thủTân thủ
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Bản đồ Đánh Bảo Băng Cung

- Cấp yêu cầu:    lv80 trở lên.
- Thời gian mở:    cả ngày.
- Vật phẩm rơi ra:    Tầng 1: rơi ra đồ tím, đồ cam lv80.
                             Tầng 2: rơi ra đồ tím, đồ cam lv90.
                             Tầng 3: rơi ra đồ tím, đồ cam lv100.

- Quy tắc:     1. Băng Cung duy trì 60p, phụ bản Chính tà độc lập.
                   2. 2. Băng Cung có 3 tầng, tầng 1 Băng Cung, tầng 2 Thái Tinh Điện, tầng 3 Huyền Băng Địa Cung.
                   3. Tầng 1 dùng Phiếu Phụ Bản để vào, tầng 2 và 3 dùng Phiếu Phụ Bản tại NPC tầng trước đó để vào tầng kế.
                   4. Mỗi tầng đều có 1 BOSS và quái, sẽ rơi trang bị cấp tương ứng.

[PHÂN LOẠI TẦM BẢO BĂNG CUNG]: