GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Tân thủTân thủ
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Hoạt động Tu Luyện

- Cấp yêu cầu:               lv50 trở lên.
- Thời gian mở:              15:00-15:20 và 21:00-21:20.
- Tham gia nhận được:   lượng lớn Exp.
- Giới hạn hoạt động:     cấm PK, mặc định là chế độ hòa bình.

- Quy tắc:    1. Thời gian Tu Luyện là 15p, nhiều người đánh quái phụ bản.
                   2. Tu Luyện chia làm 6 cấp: 50-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110. Người chơi có thể vào phụ bản tương ứng lv của mình.
                   3. Mỗi bản đồ của phụ bản giới hạn số người là 10, nhiều hơn sẽ tạo bản đồ mới.
                   4. Người chơi xuất hiện tại khu vực trung tâm, vào phụ bản xong bắt đầu chờ 5p, chờ xong sẽ không vào thêm người chơi nữa.
                   5. Tu Luyện có 4 đợt quái, mỗi đợt sẽ có quái mạnh hơn, quái trong phụ bản rơi ra nhiều exp bằng với quái cùng cấp ở thế giới.

[EXP QUÁI RƠI]: