GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Tân thủTân thủ
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Ải Cửu Trùng Thiên

- Cấp yêu cầu: lv50 trở lên.
- Thời gian mở: cả ngày.
- Vật phẩm rơi ra: Mảnh Áo、Áo Linh Đoạn.
- Quy tắc:     1. Ải Cửu Trùng Thiên là phụ bản leo tháp vượt ải đơn, có 6 ải, mỗi ải có 18 tầng.
                    2. Mỗi ải bắt đầu khiêu chiến từ tầng 1, chưa vượt tầng trước thì không thể khiêu chiến tầng kế.
                    3. Mỗi tầng 6, 12, 18 có Boss tầng,. Đây là những ải quan trọng, xác suất rơi mảnh Áo Linh cao hơn.
                    4. Mỗi ải được reset 1 lần mỗi ngày, sau khi reset tiến độ xong ngươi chơi quay lại tầng 1 nhỏ, người chơi VIP được thêm 3 lần reset, có thể mua số lần reset bằng NB.

- Mảnh Áo có thể kích hoạt Áo tương ứng, Áo Linh Đoạn là nguyên liệu đổi Áo, thu thập có thể đổi áo tùy ý.

[PHÂN LOẠI ẢI CỬU TRÙNG THIÊN]: