GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Tân thủTân thủ
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Hệ thống Rèn

1. Cường hóa:
- Cấp mở: lv35.
- Có thể cường hóa trang bị, thú cưỡi và Pet, cao nhất có thể cường hóa đến 10.
- Cường hóa có tỷ lệ thành công, cấp cường hóa càng cao tỷ lệ thành công càng thấp.
- Nguyên liệu cường hóa: Đá Cường Hóa, Đá Cường Hóa Hỗn Nguyên, Đá Cường Hóa Càn Khôn.
- Cách tìm nguyên liệu: Auto thế giới, hoạt động Boss rơi.

2. Ngọc Khảm:
- Cấp mở: lv40.
- Trang bị có thể khảm: Vũ khí, Quần áo, Găng, Giày và Thú cưỡi, Pet.
- Mỗi trang bị tối đa có thể mở 4 ô khảm.
- Ngọc sử dụng: Đá Hàn Ngọc, Đá Kim Cương, Đá Mã Não.
- Cách tìm Ngọc: Auto Thế Giới, hoạt động Boss rơi, hoạt động Tứ Tượng Huyền Môn.

3. Trang bị phụ thuộc:
- Cấp mở: lv60.
- Phụ thuộc đem lại thuộc tính ngẫu nhiên cho trang bị, mỗi thuộc tính có 2 hiệu quả ngẫu nhiên, có thể dùng Bùa giải trừ thuộc tính giải trừ để phụ thuộc thuộc tính mới.
- Trang bị có thể phụ thuộc: vũ khí, quần áo.
- Nguyên liệu phụ thuộc: Đá thuộc tính, Bùa giải trừ thuộc tính.
- Cách tìm nguyên liệu: Auto Thế Giới, hoạt động Boss rơi.

4. Chuyển hệ thú cưỡi:
- Cấp mở: lv63.
- Thú cưỡi có thể chuyển hệ để tăng thuộc tính.
- Nguyên liệu chuyển hệ: Đan chuyển hệ Thú Cưỡi.
- Cách tìm nguyên liệu: hoạt động Tứ Tượng Huyền Môn.

5. Chuyển hệ thú:
- Cấp mở: lv70.
- Thú có thể chuyển hệ tăng thuộc tính.
- Nguyên liệu chuyển hệ: Đan chuyển thú, Linh Uẩn Thú.
- Cách tìm nguyên liệu: hoạt động Cửu Tuyền.