GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Tân thủTân thủ
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Hệ thống Võ Công

- Võ công chia làm võ tấn công và khí công.

   a. Võ tấn công:
1. Võ tấn công có 5 tầng, tầng 1 mở mặc định, tầng 2-5 cần mở chuyển 2-5.
2. Võ công mỗi tầng có 3 kỹ năng.
3. Học võ công cần Sách kỹ năng tương ứng, Sách kỹ năng rơi ở bản đồ Đánh Bảo-Mật Lộ.
4. Học, tu luyện Võ Công cần tiêu hao Lịch Luyện, điểm danh ngày tăng lượng lớn Lịch Luyện.

    b. Khí công:
1. Khí công là kỹ năng bị động, có 6 tầng, tầng 1 mở mặc định, Tầng 2-6 cần chuyển 1-5 mở.
2. Tầng 1: 5 khí công cơ bản, tầng 2-6 mỗi tầng 3 khí công.
3. Khí công tăng thuộc tính HP, công, thủ, bạo… của người chơi.
4. Học khí công cần điểm khí công, người chơi cứ tăng 1 cấp nhận 1 điểm khí công.
5. Dùng vật phẩm tẩy điểm có thể làm mới điểm khí công.