GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Tân thủTân thủ
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Hệ thống Pet

Nhận Pet:  dùng Linh Châu mở, nhấn Linh Châu-nhấn dùng-mở Pet tương ứng, có tỷ lệ mở Pet có thuộc tính siêu cấp.
       
- Cách tìm Linh Châu: bản đồ Đánh Bảo QuáiBoss Cửu Tuyền rơi nhận.

- Cấp Linh Châu:

Bậc 1: Huyết Kê có tỷ lệ mở thuộc tính siêu phẩm.
Bậc 2: Phi Hổ có tỷ lệ mở thuộc tính siêu phẩm.
Bậc 3: Long Mao có tỷ lệ mở thuộc tính siêu phẩm.
Bậc 4: Q Tử có tỷ lệ mở thuộc tính siêu phẩm.
Bậc 5: Tuyết Lang có tỷ lệ mở thuộc tính siêu phẩm.
Bậc 6: Tuyết Điêu có tỷ lệ mở thuộc tính siêu phẩm.
Bậc 7: Mao Ưng có tỷ lệ mở thuộc tính siêu phẩm.
Bậc 8: Hỏa Phụng có tỷ lệ mở thuộc tính siêu phẩm.

- Đem theo Pet có thể tăng thuộc tính người chơi. Hiệp khách cần đạt đến cấp Thuần Thú Sư tương ứng mới có thể mang theo Pet tương ứng.

[GIỚI THIỆU PET]: