GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Tân thủTân thủ
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Hệ thống Chế Tạo

1. Tăng chân trang bị:
- Trang bị cam Lv60 trở lên có thể tiến hành tăng chân trang bị.
- Nguyên liệu tăng chân: Tơ Nhện, Thủy Ngọc, Đá Tăng chân.
- Nhận nguyên liệu: Treo máy Thế Giới, BOSS rơi.

2. Ghép thú cưỡi:
- Dùng nguyên liệu có thể ghép thú cưỡi, có tỷ lệ xuất hiện thú cưỡi siêu phẩm.
- Nguyên liệu ghép: Tinh Phách Thú Cưỡi, Linh Uẩn Thú Cưỡi, Đá Cường Hóa.
- Nhận nguyên liệu: Treo máy Thế Giới, BOSS rơi, Tứ Tượng Huyền Môn.

3. Ghép đá:
- Đá giá rẻ có thể ghép thành Ngọc cao cấp.
- Nguyên liệu ghép: Đá Hàn Ngọc giá rẻ, Đá Kim Cương, Đá Mã Não.
- Nhận nguyên liệu: Treo máy Thế Giới, BOSS rơi, Tứ Tượng Huyền Môn.

4. Ghép Nội Giáp:
- Mảnh Nội Giáp thấp có thể ghép Nội Giáp cao.
- Nguyên liệu ghép: Mảnh Nội Giáp.
- Nhận nguyên liệu: Phe Chiến Chính Tà.

5. Ghép Chiến Giáp:
- Mảnh Chiến Giáp thấp có thể ghép Chiến Giáp cao.
- Nguyên liệu ghép: Mảnh Chiến Giáp.
- Nhận nguyên liệu: Vương Thành Chiến.