GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Server đề cử
Xem Thêm +
Sự Kiện
VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Chuỗi sự kiện khai mở máy chủ mới

Hoạt động 1: NẠP LẦN ĐẦU NHẬN QUÀ:
- Thời gian: 7 ngày mở server.
- Nội dung: trong hoạt động nạp giá trị bất kỳ có thể nhận.
 

Hoạt động 2: NẠP ĐƠN:
- Nội dung: trong hoạt động Nạp đơn đạt mức chỉ định nhận quà.


Hoạt động 3: QUÀ VIP:
- Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
- Nội dung:  lần đầu trở thành VIP có thể nhận quà lớn VIP Vũ Khí.


Hoạt động 4: MỞ SERVER TÍCH LŨY NẠP CÓ HẠN - NHẬN DANH HIỆU SIÊU CẤP:
- Thời gian:  Mở Server trong 10 (10 ngày sau hoạt động kết thúc).
- Nội dung:  tích lũy nạp đạt mức chỉ định có thể nhận.


Hoạt động 5: TÍCH LŨY NẠP NGÀY:
- Nội dung: mỗi ngày tích lũy nạp đạt mức chỉ định có thể nhận quà.


Hoạt động 6: QUÀ CẤP (Ngày 1):
- Thời gian: kéo dài 20 ngày đầu mở server. Nhận quà xong giao diện tự biến mất.
- Nội dung: hiệp khách tham gia Hiệp Khách Giang Hồ đạt đến đúng lv sẽ nhận được quà. Lượng quà có giới hạn, quà được nhận hết sẽ kết thúc hoạt động.
 

Hoạt động 7: DIỆT QUÁI NHẬN ĐỒ TÍM (Ngày 1):
- Thời gian: 7 ngày mở server.
- Nội dung: diệt quái đến đúng số chỉ định nhận trang bị tím tương ứng.
 

Hoạt động 8: BXH ĐUA CẤP (Ngày 2):
- Thời gian: 24h00 ngày thứ 2 chấm dứt có thể nhận quà, quà nhận xong biến mất.
- Nội dung: hiệp khách đạt đến lv 55 trong 2 ngày đầu có thể nhận quà.


Hoạt động 9: HUYẾT CHIẾN (Ngày 2):
- Thời gian: ngày thứ 2 chấm dứt Huyết Chiến phân thắng bại, quà nhận xong biến mất
- Nội dung: sau khi phân thắng thua trong Huyết Chiến vào 2 ngầy đầu mở server, hiệp khách tham gia sẽ nhận được phần quà tương ứng.


Hoạt động 10: PHE CHIẾN CHÍNH TÀ (Ngày 3):
- Thời gian: ngày thứ 3 chấm dứt Phe Chiến Chính Tà phân thắng bại, quà nhận xong biến mất
- Nội dung: vào ngày thứ 3 của server mới các hiệp khách tham gia Phái Chiến sẽ nhận được phần quà tương ứng vào hôm sau.


Hoạt động 11: QUA ẢI NHẬN ÁO (Ngày 3):
- Thời gian: 24h00 ngày thứ 3 chấm dứt có thể nhận quà, quà nhận xong biến mất.
- Nội dung: qua Ải Cửu Trùng Thiên nhận quà.
 

Hoạt động 12: BXH NẠP (Ngày 4):
- Thời gian: 24h00 ngày thứ 4 chấm dứt nhận quà, quà nhận xong biến mất.
- Nội dung: trong thời gian hoạt động diễn ra hiệp khách nạp trên 1000 NB sẽ nhận được phần quà tương ứng.


Hoạt động 13: TRÙM LINH THÚ SƯ (Ngày 5):
- Thời gian: 24h00 ngày thứ 5 chấm dứt nhận quà, quà nhận xong biến mất.
- Nội dung: sau khi hoạt động kết thúc Linh Thú Sư đạt yêu cầu nhận thưởng sẽ nhận được phần quà tương ứng. Lưu ý: hiệp khách chỉ có thể nhận thưởng 1 lần.


Hoạt động 14: TRÙM VÕ HUÂN (Ngày 6):
- Thời gian: 24h00 ngày thứ 6 chấm dứt nhận quà, quà nhận xong biến mất.
- Nội dung: sau khi hoạt động kết thúc hiệp khách có Võ Huân đạt yêu cầu sẽ nhận được phần quà tương ứng. Lưu ý: hiệp khách chỉ có thể nhận thường 1 lần.


Hoạt động 15:TRÙM PHỤ MA (Ngày 7):
- Thời gian: 24h00 ngày thứ 7 chấm dứt nhận quà, quà nhận xong biến mất.
- Nội dung: sau khi hoạt động kết thúc hiệp khách có tài năng đạt yêu cầu sẽ nhận được phần quà tương ứng. Lưu ý: hiệp khách chỉ có thể nhận thưởng 1 lần.