GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

GIFTCODE

SERVER

Xem Thêm

Server cá nhân

Server đề cử

CSKH

[24/12] Cập Nhật Sự Kiện Noel

Các chiến binh thân mến,

Chúa Nhẫn Ngoại Truyện sẽ cập nhật sự kiện mừng Noel vào ngày 24/12/2016. Để biết thông tin chi tiết, các chiến binh vui lòng tham khảo bên dưới.

Thời Gian

- Bắt đầu: 00h00 ngày 24/12/2016

- Kết thúc: sau 7 ngày kể từ khi bắt đầu

Nội Dung

1. Nạp Liên Tục Mỗi Ngày

Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp liên tục mỗi ngày và đạt mức tương ứng sẽ liên tục nhận được quà giá trị siêu.

a. Mỗi ngày nạp liên tục 200 Vàng sẽ nhận được:

- Ngày 1: Thủy Tinh Thú Cưỡi*10; Cánh-Tinh*10; 100 Vàng Khóa; Túi Bạc-Siêu*10

- Ngày 2: Thủy Tinh Thú Cưỡi*12; Cánh-Tinh*12; 100 Vàng Khóa; Túi Bạc-Siêu*10       

- Ngày 3: Thủy Tinh Thú Cưỡi*14; Cánh-Tinh*14; 100 Vàng Khóa; Túi Bạc-Siêu*10

- Ngày 4: Thủy Tinh Thú Cưỡi*16; Cánh-Tinh*16; 100 Vàng Khóa; Đá HP-Siêu*1       

- Ngày 5: Thủy Tinh Thú Cưỡi*18; Cánh-Tinh*18; 100 Vàng Khóa; Túi Bạc-Siêu*10       

- Ngày 6: Thủy Tinh Thú Cưỡi*20; Cánh-Tinh*20; 100 Vàng Khóa; Túi Bạc-Siêu*10       

- Ngày 7: Thủy Tinh Thú Cưỡi*25; Cánh-Tinh*25; 100 Vàng Khóa; Túi Bạc-Siêu*10; Hộp Thời Trang Noel*1

b. Mỗi ngày nạp liên tục 1000 Vàng sẽ nhận được:

- Ngày 1: Thủy Tinh Thú Cưỡi*15; Cánh-Tinh*15; 100 Vàng Khóa*2; Túi Bạc-Siêu*20       

- Ngày 2: Thủy Tinh Thú Cưỡi*20; Cánh-Tinh*20; 100 Vàng Khóa*2; Túi Bạc-Siêu*20       

- Ngày 3: Thủy Tinh Thú Cưỡi*25; Cánh-Tinh*25; 100 Vàng Khóa*2; Túi Bạc-Siêu*20       

- Ngày 4: Thủy Tinh Thú Cưỡi*30; Cánh-Tinh*30; 100 Vàng Khóa*2; Đá Công-Siêu*1

- Ngày 5: Thủy Tinh Thú Cưỡi*35; Cánh-Tinh*35; 100 Vàng Khóa*2; Túi Bạc-Siêu*20       

- Ngày 6: Thủy Tinh Thú Cưỡi*40; Cánh-Tinh*40; 100 Vàng Khóa*2; Túi Bạc-Siêu*20       

- Ngày 7: Thủy Tinh Thú Cưỡi*50; Cánh-Tinh*50; 100 Vàng Khóa*2; Túi Bạc-Siêu*20; Mảnh Nhẫn Gaia*10

c. Mỗi ngày nạp liên tục 5000 Vàng sẽ nhận được:

- Ngày 1: Đan Tăng Sao*100; Thú Cưỡi Tư Chất Đan*1; Cánh Tư Chất Đan*1; Túi Bạc-Siêu*100       

- Ngày 2: Đan Tăng Sao*150; Thú Cưỡi Tư Chất Đan*1; Cánh Tư Chất Đan*1; Túi Bạc-Siêu*100       

- Ngày 3: Đan Tăng Sao*200; Thú Cưỡi Tư Chất Đan*1; Cánh Tư Chất Đan*1; Túi Bạc-Siêu*100       

- Ngày 4: Đan Tăng Sao*250; Thú Cưỡi Tư Chất Đan*1; Cánh Tư Chất Đan*1; Đá HP-Thánh*1       

- Ngày 5: Đan Tăng Sao*300; Thú Cưỡi Tư Chất Đan*2; Cánh Tư Chất Đan*2; Túi Bạc-Siêu*100       

- Ngày 6: Đan Tăng Sao*350; Thú Cưỡi Tư Chất Đan*2; Cánh Tư Chất Đan*2; Túi Bạc-Siêu*100       

- Ngày 7: Đan Tăng Sao*400; Thú Cưỡi Tư Chất Đan*2; Cánh Tư Chất Đan*2; Túi Bạc-Siêu*100; Mảnh Nhẫn Dark Light*10

d. Mỗi ngày nạp liên tục 10.000 Vàng sẽ nhận được:                                  

- Ngày 1: 1000 Tiềm Năng*150; Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan*1; Cánh Trưởng Thành Đan*1; Túi Bạc-Siêu*200       

- Ngày 2: 1000 Tiềm Năng*200; Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan*1; Cánh Trưởng Thành Đan*1; Túi Bạc-Siêu*200       

- Ngày 3: 1000 Tiềm Năng*250; Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan*1; Cánh Trưởng Thành Đan*1; Túi Bạc-Siêu*200       

- Ngày 4: 1000 Tiềm Năng*300; Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan*1; Cánh Trưởng Thành Đan*1; Đá Công-Thánh*1       

- Ngày 5: 1000 Tiềm Năng*350; Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan*2; Cánh Trưởng Thành Đan*2; Túi Bạc-Siêu*200       

- Ngày 6: 1000 Tiềm Năng*400; Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan*2; Cánh Trưởng Thành Đan*2; Túi Bạc-Siêu*200       

- Ngày 7: 1000 Tiềm Năng*500; Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan*2; Cánh Trưởng Thành Đan*2; Túi Bạc-Siêu*200; U Yểm*1

2. Thần Trang Giáng Lâm

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể vào Kho rút được Trang Bị Phá Diệt (3 ngày đầu là Trang Sức Phá Diệt, 4 ngày sau là bộ phòng thủ Phá Diệt).

3. Nạp Tích Lũy

- Nạp 200 được nhận: Mảnh Bùa Đá Mài*10; Thủy Tinh Thú Cưỡi*10; Cánh-Tinh*10; Linh Hồn Thú Cưỡi*10; Túi Bạc-Siêu*10

- Nạp 500 được nhận: Mảnh Bùa Đá Mài*20; Thủy Tinh Thú Cưỡi*20; Cánh-Tinh*20; Linh Hồn Thú Cưỡi*20; Túi Bạc-Siêu*20

- Nạp 1000 được nhận: Mảnh Bùa Đá Mài*40; Thủy Tinh Thú Cưỡi*40; Cánh-Tinh*40; Linh Hồn Thú Cưỡi*40; Túi Bạc-Siêu*40

- Nạp 2000 được nhận: Mảnh Bùa Đá Mài*80; Thủy Tinh Thú Cưỡi*80; Cánh-Tinh*80; Linh Hồn Thú Cưỡi*80; Túi Bạc-Siêu*80

- Nạp 5000 được nhận: Bùa Đá Mài*2; Nguyên Thạch Lấp Lánh*2; Đá Công-SiêuLv1*1; 100 EXP Đá*100; Túi Bạc-Siêu*150

- Nạp 10.000 được nhận: Bùa Đá Mài*4; Nguyên Thạch Lấp Lánh*5; Đá Công-SiêuLv1*1; 100 EXP Đá*200; Túi Bạc-Siêu*200

4. Tiêu Hao Tích Lũy

- Nạp 500 được nhận: Đá C.Hóa Lv7*1; 100 Exp Đá*20; Phiếu Điện Chuyển Sinh*10; 100 Vàng Khóa*5; Túi Bạc-Siêu*50

- Nạp 2000 được nhận: Đá C.Hóa Lv7*2; 100 Exp Đá*50; Thú Cưỡi Tư Chất Đan*2; Cánh Tư Chất Đan*2; Túi Bạc-Siêu*100

- Nạp 5000 được nhận: Đá C.Hóa Lv8*1; 100 Exp Đá*100; Thú Cưỡi Tư Chất Đan*4; Cánh Tư Chất Đan*4; Túi Bạc-Siêu*150

- Nạp 10.000 được nhận: Đá C.Hóa Lv9*1; 100 Exp Đá*200; Thú Cưỡi Tư Chất Đan*6; Cánh Tư Chất Đan*6; Túi Bạc-Siêu*200

- Nạp 20.000 được nhận: Đá C.Hóa Lv10*1; Đá Thủ Thiên*1; Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan*2; Cánh Trưởng Thành Đan*2; Túi Bạc-Siêu*250

- Nạp 50.000 được nhận: Đá C.Hóa Lv11*1; Đá Thủ Thiên*1; Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan*4; Cánh Trưởng Thành Đan*4; Túi Bạc-Siêu*300

- Nạp 100.000 được nhận: Đá C.Hóa Lv12*1; Đá Thủ Thiên*1; Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan*6; Cánh Trưởng Thành Đan*6; Túi Bạc-Siêu*500

5. Shop Giảm Giá

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể mua vật phẩm ưu đãi giá trị siêu trong Shop.

6. Quà Ưu Đãi

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể mua quà ưu đãi giá trị siêu.

- Quà Thú Cưỡi: Thủy Tinh Thú Cưỡi*400; Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan*1; Thú Cưỡi Tư Chất Đan*3

- Quà Cánh: Cánh-Tinh*400; Cánh Trưởng Thành Đan*1; Cánh Tư Chất Đan*3

- Quà Nhẫn: Mảnh Nhẫn Holy Fire*8; Mảnh Nhẫn Binsor*8; Mảnh Nhẫn Gaia*8; Mảnh Nhẫn Dark Light*8

- Quà Đá: Đá Công Bạo-Thánh Lv1*1; 100 Exp Đá*500; 100 Exp Đá*500

7. Đổi Giá Trị Siêu

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể dùng vật phẩm dư thừa để đổi vật phẩm giá trị siêu.

8. Toàn Dân Tham Gia

Trong thời gian sự kiện, người chơi tiêu diệt đủ lượng quái và cấp độ tương ứng như sau sẽ nhận được quà Noel

- Diệt 1000 quái lv60 trở lên

- Diệt 3000 quái lv60 trở lên

- Diệt 5000 quái lv60 trở lên

- Diệt 10 Boss lv100 trở lên

- Diệt 20 quái lv100 trở lên

9. Nhân Đôi EXP

Trong thời gian sự kiện, người chơi tiêu diệt quái dã ngoại sẽ được X2 Exp.

10. Quà Đăng Nhập

Trong thời gian sự kiện, người chơi đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận quà phong phú.

- Mảnh Cường Hóa Mài Đá*5

- Thuốc Hồi Ngay (30%)*1

- 1 Vàng Khóa*100

- Túi Bạc-Siêu*20

11. Quà Noel

Trong thời gian sự kiện, người chơi diệt quái dã ngoại có thể nhận được Vớ Noel. Thu thập Vớ Noel để đổi vật phẩm tương ứng (có thể đổi được thời trang Noel).

Mọi ý kiến đóng góp cho Chúa Nhẫn Ngoại Truyện, các chiến binh vui lòng gửi về: Kênh Hỗ Trợ GameLumi.

Chúc các chiến binh có những phút thư giãn giải trí thật thoải mái cùng Chúa Nhẫn Ngoại Truyện!

Sauron