CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Sự riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Để bảo vệ sự riêng tư của bạn chúng tôi cung cấp cái nhìn tổng quan này và những lựa chọn của bạn sẽ quyết định dữ liệu và thông tin mà chúng tôi được phép thu thập. Mẫu này áp dụng cho tất cả những thông tin được thu thập và gửi đến www.gamelumi.com
Thông báo của ứng dụng

 

Thông báo này chỉ xuất hiện với những người sử dụng đã đăng ký thông tin tại www.gamelumi.com. Thông báo này sẽ không xuất hiện với những người đã đăng ký theo cách khác, bao gồm cả dịch vụ Free To Play
Thông tin Chúng tôi Thu thập

 

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng tại www.gamelumi.com, như địa chỉ e-mail của bạn sẽ được giữ bí mật và chỉ được sử dụng để tùy chỉnh các thiết lập cá nhân, và thông báo cho bạn về những khuyến mại đặc biệt, thông tin cập nhật và các sản phẩm và dịch vụ mới. Trường hợp có thể phát sinh khi chúng tôi được yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo luật pháp hoặc là thích hợp để điều tra, tố tụng tư pháp hoặc chính phủ. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm của chúng tôi khác nhau và các dịch vụ, hoặc các sản phẩm khác và các dịch vụ chúng tôi cảm thấy có thể quan tâm đến bạn. Nếu bạn không muốn nhận các thư như vậy, chỉ cần cho chúng tôi biết khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn. Hoặc, bất cứ lúc nào bạn có thể dễ dàng lựa chọn không hoặc nhận quảng cáo từ Gamelumi.com bằng cách gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ: gamelumicsteam@gmail.com

 

Để ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, duy trì dữ liệu chính xác, và đảm bảo sử dụng đúng thông tin, chúng tôi đã dùng những thủ tục về vật chất, điện tử, quản lý để bảo vệ an toàn những thông tin mà chúng tôi thu thập được.

 

 Ø Đối với các khách hàng là VIP, thông tin của bạn được giữ bí mật và chỉ được sử dụng để xác minh và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Thông tin chi tiết của bạn không được bán hoặc chuyển giao cho bên thứ ba. Luôn kiểm tra và xác nhận bất kỳ tin nhắn bạn nhận được gửi bởi GM của chúng tôi.

 

 Ø Đối với những người sử dụng Facebook, các thông tin khi đăng ký bằng Facebook sẽ tuyệt đối được giữ bí mật. Chúng tôi chỉ sử dụng tên, ID và giới tính của bạn .

 

 Ø Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu gỡ bỏ mọi thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Hoặc bạn cũng có thể tự hủy mọi thông tin đăng ký nếu muốn.

 

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng e-mail cho chúng tôi theo địa chỉ: gamelumicsteam@gmail.com