Đặc điểm:
công nhóm, thủ cao, phản thương

Tên chuyển hệ chính phái:
Đao Kiệt, Phệ Ma Đao, Chí Tôn Đao, Đồ Long Đao, Đao Thần

Giới thiệu Hệ:
Đao Khách hệ này nguồn gốc đến từ nhân vật chính trong truyện tranh-Hàn Phi Quan.