Đặc điểm:
công nhóm, thủ cao, phản thương

Tên chuyển hệ tà phái:
Đao Kiệt, Nhiếp Hồn Đao, U Minh Đao, Diệt Thế Đao, Đao Ma

Giới thiệu Hệ:
Đao Khách hệ này nguồn gốc đến từ nhân vật chính trong truyện tranh-Hàn Phi Quan.