Đặc điểm:
bộc phát cao, né cao

Tên chuyển hệ tà phái:
Kiếm Hiệp, Đoạt Mệnh Kiếm, Tà Linh Kiếm, Cuồng Ma Kiếm, Kiếm Ma

Giới thiệu Hệ:
Kiếm Sĩ hệ này bắt nguồn từ nhân vật chính khác của truyện tranh-Đàm Hoa Lân. Cô là một nữ hiệp giang hồ, là cháu của 1 trong ngũ tuyệt-Kiếm Hoàng,