Đặc điểm:
sát thương cao, phẫn nộ cao

Tên chuyển hệ chính phái:
Thương Hào, Huyền Vũ Thương, Anh Hùng Thương, Bá Vương Thương, Thương Thần

Giới thiệu Hệ:
Thương Khách bắt nguồn từ nhân vật trong truyện tranh-Lão Hổ Lư Phong Lang.