Đặc điểm:
sát thương cao, phẫn nộ cao

Tên chuyển hệ tà phái:
Thương Hào, Quỷ Thương, Diễn Ma Thương, Địa Ngục Thương, Thương Ma

Giới thiệu Hệ:
Thương Khách bắt nguồn từ nhân vật trong truyện tranh-Lão Hổ Lư Phong Lang.