Đặc điểm:
tầm xa, trị liệu, HP cao

Tên chuyển hệ chính phái:
Danh Y, Tế Thế Giả, Bồ Tát Sống, Đạt Ma, Y Tiên

Giới thiệu Hệ:
Hệ Y Sư bắt nguồn từ nhân vật trong truyện tranh-Thiên Vân Nhạc.