Đặc điểm:
tầm xa, trị liệu, HP cao

Tên chuyển hệ tà phái:
Danh Y, Vu Y, Tu La, Huyết La Sát, Y Cuồng

Giới thiệu Hệ:
Hệ Y Sư bắt nguồn từ nhân vật trong truyện tranh-Thiên Vân Nhạc.