ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Điều kiện tham gia

 

Để tham gia vào www.gamelumi.com, mỗi người dùng hải đồng ý Điều khoản và Điều kiện. Điều khoản và Điều kiện dùng để tham khảo chủ yếu, nhưng không có nghĩa là duy nhất cho tất cả dịch vụ trực tuyến của www.gamelumi.com.
Trách nhiệm

 

www.gamelumi.com luôn cố gắng cung cấp tất cả dịch vụ tốt nhất có thể. Tuy nhiên đôi khi có những vấn đề vượt tầm kiểm soát, có thể một số dịch vụ sẽ không hoạt động theo ý muốn. Do đó, người sử dụng không nên có bất kỳ khiếu nại đến nhà cung cấp dịch vụ. Nhà phát hành không chịu trách nhiệm bất cứ sự cố nào phát sinh từ lỗi máy chủ hoặc trò chơi bị lỗi ...v.v... Không cho phép người sử dụng phục hồi trạng thái tài khoản về trước khi xảy ra sự cố.

 

 

Thành viên

 

A. bắt đầu và chấm dứt tư cách thành viên.Áp dụng cho thành viên đã và đang chơi hoặc đã đăng ký tài khoản tại Gamelumi.com. Thành viên có thể tự xóa tài khoản khoản bằng cách đăng nhập vào trang quản lý cá nhân. Việc xóa các thông tin dữ liệu có thể được trì hoãn vì lý do kỹ thuật. Trong một vài trường hợp vi phạm các Điều khoản và Điều kiện chúng tôi sẽ bảo lưu thông tin và khóa tài khoản này. Không có yêu cầu pháp lý liên quan đến việc chấm dứt và hoàn trả tài khoản. Người sử dụng không tuân theo thỏa thuận này, có thể bị xóa hoặc khóa tài khoản mà không cần thông báo trước.

B. Quyền liên quan đến các tài khoản. Tất cả các tài khoản, bao gồm cả các nguồn lực của họ, đơn vị, vv là những đối tượng ảo của trò chơi. Người dùng không có quyền sở hữu hoặc bất kỳ các quyền khác cho tài khoản. Tất cả các quyền đều được bảo vệ bởi các www.gamelumi.com. Không có quyền ưu tiên hoặc đặc ân được giao cho người sữ dụng. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của www.gamelumi.com, cấm bán các tài khoản hoặc các nguồn tài nguyên, hoặc thực hiện bất kỳ lợi nhuận khác bằng cách để lại các tài khoản hoặc các nguồn lực cho các bên thứ ba. www.gamelumi.com có thể quyết định chấm dứt thành viên, tịch thu tài sản ảo, và xóa tài khoản hoặc thậm chí lọc ra các địa chỉ IP trên các hành vi vi phạm các quy định đề cập đến ở trên.

 

 

Bảo vệ dữ liệu

 

A. Lưu trữ dữ liệu cá nhân. Dịch vụ có quyền lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng để giám sát việc người dùng tuân thủ các quy tắc, điều khoản, điều kiện theo pháp luật hiện hành. Chúng tôi có thể lưu trữ địa chỉ IP trong thời gian kết nối và phương thức kết nối - nếu có sẵn - lưu trữ tất cả các hồ sơ dữ liệu được người dùng tự nhập trong bảng lịch sử dữ liệu.

B. Thay đổi về điều khoản và điều kiện. Nếu có bất cứ sửa đổi hoặc gia hạn nào sẽ được thông báo rộng rãi. Nếu người dùng không đồng ý với các phiên bản cập nhật, người dùng có thể chủ động từ bỏ các dịch vụ hoặc tự nguyện ngưng sử dụng mà không có bất cứ quyền đòi hoàn trả nào; nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ, điều này đồng nghĩa với bạn đã chấp nhận sự thay đổi tương đối. www.gamelumi.com bảo lưu quyền sửa đổi hoặc mở rộng các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo thêm và không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào với các bên thứ ba.