TIN TỨC

VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Hộ Vệ Phái

Chư vị tiểu tiên thân mến,


Đây là tính năng giúp tiểu tiên có thể thuê tướng để làm thành viên phái. Ngoài ra, tiểu tiên cũng cho người khác thuê tướng của mình và nhận Vàng tương ứng.


Hộ Vệ Phái là gì?


Tiểu tiên cần tham gia hoặc tự tạo 1 phái, sau đó cần đồng hành khác thêm tướng của họ vào danh sách Hộ Vệ Phái. Sau đó thì tiểu tiên có thể thuê họ trong một số phụ bản chiến đấu.


Phụ bản có thể thuê tướng chiến đấu: PB chính, Đài Thí Luyện, Đại Hội Phẩm Kiếm, Trận Sao, Thanh Mộc Ảo Vực.


Làm sao thuê Hộ Vệ?


Trong các PB kể trên, ở giao diện thiết lập trận hình sẽ có mục chọn người chơi và hộ vệ, click chọn hộ vệ xong có thể nhìn thấy hộ vệ đã thuê.
Lưu ý, khi thuê tướng khác cần bảo đảm đội của mình chưa đầy người (đã đạt 5 người).


Ngoài ra, tướng tương đồng không thể cùng xuất hiện trong một đội, nên không thể thuê Tướng cùng tên.


Dĩ nhiên, thuê tướng không phải miễn phí, nhưng tiêu hao một số Vàng lại có thể nhận hỗ trợ của đồng hành, đó là kế hoạch khá hợp lý.
Trong một số tình huống đặc biệt như sau, tiểu tiên không thể thuê tướng:


- Cấp tướng lớn hơn cấp đội của mình.


- Tướng của đội đã thuê trong ngày.


Nếu trong Đại Hội Phẩm Kiếm, người chơi đã thuê Tướng này, thì tướng khác sẽ không hiển thị.


Làm sao thêm tướng vào danh sách phái?


Bước 1: Vào Phái-nhấn nút Hộ Vệ Phái.
Bước 2: Nhấn dấu thêm màu xanh, chọn tướng của đội muốn thuê làm Hộ Vệ.
Trong tướng đã có, chọn 1 tướng để thêm.


Như hình trên là tướng của chúng ta có thể được đồng hành khác thuê rồi.


Lưu ý, tướng được phái đi cần canh giữ 30p sau mới được trả. Sau khi canh giữ 30p, nếu muốn trả về tướng của mình, nhấn về đội ngay.
Tướng về đội sẽ căn cứ thời gian canh giữ nhận thù lao Vàng tương ứng. Thời gian càng lâu, thù lao càng lớn. Nếu trong thời gian này tướng của mình bị người chơi khác thuê, còn có thể nhận tiền thuê.
Điều đáng nói là hộ vệ được cử canh giữ Phái sẽ không ảnh hưởng gì tới bản thân, có thể tùy ý dùng trong chiến đấu. Đồng thời, có thể số tướng được cử đi tương ứng với cấp Vip, Vip càng cao, số tướng được cử đi càng nhiều.


Hãy để càng nhiều đồng hành thuê tướng để chứng tỏ thực lực hùng mạnh của tiểu tiên đi nào.


Tố Tố