TIN TỨC

VỊ TRÍ : TRANG CHỦ > TIN TỨC

Giới Thiệu Tướng

Chư vị tiểu tiên thân mến,


Cùng chúng tôi tham khảo một vài thông tin cơ bản về tướng trong game nhé.
Loại Tướng


- Tướng được chia làm 2 loại, hàng trước và hàng sau.


- Thông thường, hàng trước năng lực chịu đòn tấn công thường mạnh hơn hàng sau.


Thuộc Tính Tướng


- Điểm HP Sơ: Điểm HP, khi HP tiêu hao tướng sẽ mất năng lực chiến đấu.


- Điểm HP trưởng thành: mỗi lần tăng cấp điểm HP sẽ tăng.


- Ngoại công: ảnh hưởng năng lực gây sát thương.


- Ngoại công trưởng thành: mỗi lần tăng cấp sẽ tăng ngoại công.


- Thủ: chủ yếu kháng sát thương ngoại công.


- Thủ trưởng thành: mỗi lần tăng cấp tăng lượng thủ.


- Nội công: nội công sơ, chủ yếu ảnh hưởng năng lực gây sát thương skill, và kháng sát thương skill của người khác.


- Nội công trưởng thành: mỗi lần tăng cấp sẽ tăng lượng nội công.


- Tỷ lệ bạo: công thường gây sát thương x2.


- Tỷ lệ né: tỷ lệ né tấn công của địch.


- Giáp xuyên thấu: bỏ qua năng lực thủ của địch.


- Tỷ lệ né: tỷ lệ né Tàu Sân Bay khi đối diện với Súng Phòng Không Tự Động và Súng Tấn.


Tố Tố