GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Hệ thống Thần Trang

  Binh khí thiên hạ thật giả lẫn lộn, không phải tất cả trang bị đều có thể gọi là trang bị tốt, phân biệt trang bị tốt xấu thường căn cứ vào màu sắc, trong Vương Giả, trang bị cấp cao nhất không còn là trang bị cam, mà là trang bị đỏ.

  Là một cao thủ game, trang bị cam nhỏ bé đã không thể thỏa mãn nhu cầu của bạn, cần có Trang Bị Đỏ mới có thể tỏ rõ bá khí ngút trời! Người chơi đạt Level 60 có thể nhấp chọn [Thần Trang] mở giao diện.

  Để ghép trang bị đỏ,

  • Trang bị cam + số lượng nhất định Đá Hồng Tinh, tiêu hao Đồng nhất định, có thể ghép trang bị đỏ.
  • Trang bị đỏ sau khi ghép, cấp cường hóa kế thừa cấp cường hóa của trang bị cam tham gia ghép
  • Đá Hồng Tinh có thể nhận ở đào bảo trong thời gian Vương Giả Khánh Điển!


   
  Để tách trang bị đỏ  • Chỉ có trang bị đỏ mới có thể tách.
  • Tách xong có thể nhận bộ phận trang bị đỏ vốn có và Đá Hồng Tinh đã tiêu hao.
   
  Trang bị đỏ siêu mạnh  • Thuộc tính cơ bản mạnh hơn.
  • So với trang bị khác có thêm 6 thanh thuộc tính siêu.