GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Hệ thống Hảo hữu

  Có câu ngoài cha mẹ ra thì phải dựa vào hảo hữu, du lịch bên ngoài kết giao hảo hữu có thể khiến bạn vui hơn. Nên thêm họ vào danh sách hảo hữu để có thể liên hệ bất cứ lúc nào là điều không thể thiếu.

  Người chơi có thể mở giao diện hảo hữu tại góc dưới bên phải giao diện game.


       
  Trong khung chat nhấp chọn tên nhân vật có thể xuất hiện tùy chọn thêm bạn


       
  Trong giao diện hảo hữu sẽ hiển thị danh sách bạn bè, kẻ thù, người liên hệ gần đây và danh sách đen của bạn.