GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

    Hệ thống Chợ

    Những thứ người này không cần lại hữu dụng với người khác, bạn dư dùng muốn bán cho người chơi khác, hoặc muốn mua vật phẩm người chơi khác bán, Vương Giả cung cấp cho bạn chức năng chợ trời có thể thuận tiện mua bán vật phẩm. Nhấn chọn icon [Chợ] để mở giao diện.

    Mua vật phẩm: Người chơi thông qua tên vật phẩm để chọn vật phẩm muốn mua, cũng có thể thông qua chức năng tìm để tìm vật phẩm muốn mua, sau khi nhấn mua, tất cả vật phẩm của người chơi sẽ gửi qua thư cho bạn.


         
    Gửi bán vật phẩm: Người chơi có thể thông qua giao diện gửi bán để bán vật phẩm, trang bị, Đồng khóa, NB mà mình không dùng đến, thiết lập vật phẩm lên kệ xuống kệ, giá vật phẩm.