GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Hệ thống VIP

  Nếu bạn không có quá nhiều thời gian để chơi game, bạn muốn tăng cấp nhanh, bạn muốn có thần binh bảo giáp, vậy bạn hãy trở thành VIP đi!

  Tại góc trên bên trái giao diện game, bên cạnh hình nhân vật có nút [VIP], số hiện bên cạnh là cấp và tiến độ VIP, nhấn sẽ vào giao diện VIP. Sau khi nạp thành công sẽ nhận được cấp VIP tương ứng, cấp VIP khác nhau tương ứng số NB nạp tích lũy.

  Đặc quyền cấp VIP


   
  Quà VIP

  Sau khi trở thành VIP sẽ nhận quà cấp VIP tương ứng.