GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

    Hộ Tâm Kính

    Người trong giang hồ, ai cũng bị thương, trong thế giới Vương Giả, Hộ Tâm Kính có thể tăng mạnh năng lực sinh tồn của bạn.

    Người chơi thông qua treo máy, BOSS để tạo ra Mảnh Hộ Tâm Kính, để tăng cấp Hộ Tâm Kính, Mảnh Hộ Tâm Kinh chia thành 3 cấp Nhỏ - Vừa - Lớn. Mảnh Hộ Tâm Kính đạt yêu cầu có thể tăng cấp Hộ Tâm Kính, nhận được nhiều thuộc tính.