GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Kế hoạch đầu tư

  Kế hoạch đầu tư là một hoạt động phúc lợi, người chơi có thể trong giai đoạn đầu tốn ít NB để giai đoạn sau nhận được hoàn trả gấp nhiều lần! Kế hoạch đầu tư trong Vương Giả chính là một sân chơi lớn như vậy cung cấp cho người chơi. Đầu tư cũng là một cách nhận lễ kim mỗi ngày, tối đa có thể nhận lợi ích gấp 6 lần! Nhấp chọn icon [Đầu Tư] góc trên bên phải giao diện game.
       
  Đầu tư thẻ tháng

  Người chơi cần đầu tư 300 NB, hoàn trả mức cao 7500 lễ kim, đầu tư thành công ngày đầu sẽ nhận ngay 1500 lễ kim, những ngày sau mỗi ngày nhận 200 lễ kim, tổng cộng có thể nhận 30 ngày.


       
  Tăng cấp đầu tư

  Người chơi cần đầu tư 1000NB, hoàn trả mức cao 30000 lễ kim, sau khi đầu tư thành công cần đạt cấp 60 mới có thể bắt đầu nhận lễ kim, mỗi khi đạt cấp yêu cầu đều có thể nhận lễ kim, cấp càng cao thì lễ kim nhận được càng nhiều.