GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Hệ thống Ngọc

  Thợ thủ công qua nhiều năm nghiên cứu đã sớm nắm vững được 1 hệ thống ngọc hoàn thiện. Người chơi mở giao diện Nhân vật chọn [Ngọc], có thể xem được mỗi trang bị có 4 ô ngọc, mỗi trang bị có thể khảm 4 ngọc, mỗi loại ngọc chỉ có thể khảm 1 viên.  Ngọc hiện tại chia thành 4 loại là Ngọc Công, Ngọc HP, Ngọc Cố Thương, Ngọc Thủ. Mỗi loại chia thành 10 cấp. 3 Ngọc cùng cấp có thể ghép thành Ngọc cấp cao hơn, tăng thuộc tính.

  Người chơi khi đủ vật phẩm có thể tăng ngay cấp Ngọc, trường hợp không đủ Ngọc cũng có thể sử dụng NB tăng cấp trực tiếp. Thuộc tính bộ Ngọc, chỉ cần người chơi tăng Ngọc đến cấp nhất định có thể nhận được hiệu quả tăng thêm của Ngọc.


   
  Cách nhận Ngọc rất đa dạng, người chơi có thể diệt BOSS nhận, mua trong shop, đi phụ bản nhận Ngọc. Người sở hữu ngọc sẽ tăng sát thương cực khủng.