GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Nhiệm vụ mỗi ngày

  Mỗi ngày đăng nhập game bạn sẽ có vài việc cần phải hoàn thành:

  1. Điểm danh mỗi ngày, nhận quà đăng nhập.


       
  2. Dùng chức năng tìm lại của Sảnh Phúc Lợi để tìm lại tài nguyên game.  3. Hoàn thành nhiệm vụ Thiên Cơ Lão Nhân.
  4. Nhiệm vụ áp tiêu, chuyển gạch, dò thám.
  5. Khiêu chiến BOSS cá nhân, sau khi vượt ải nhận quà.
  6. Khiêu chiến tinh anh, nguồn gốc quan trọng của điểm tu luyện.


       
  7. NPC phụ bản ngày


       
  8. BOSS quốc gia, BOSS thế giới, BOSS địa cung.


       
  7. Bái Lạy Hoàng Đế, Mê Cung, Chiến Trường Vinh Dự, nhận nhiều quà.
  8. Theo đoàn đội hạ đổ quốc kỳ và đại thần, cướp tiêu, nhiều phần quà vinh dự.  9. Treo máy đánh quái, tăng cấp.
  10. Nhận quà online.