GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Hệ thống Thú cưỡi

  Dạo chơi bên ngoài không có 1 thú cưỡi tốt cũng không được, trong thế giới Vương Giả này, người chơi sẽ được trang bị không phải một thú cưỡi bình thường mà là thần thú có linh tính, có thể tăng nhiều sức mạnh cho người cưỡi. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính cấp 13 sẽ có thể mở chức năng thú cưỡi.
   
  Thú cưỡi tiến bậc  Nhấn nút tiến bậc thú cưỡi trong giao diện có thể mở giao diện tiến bậc, tốn Thú Cưỡi Tiến Bậc Đan để tiến bậc thú cưỡi, sau khi tiến bậc thành công sẽ có ngoại hình đẹp, lực chiến cũng sẽ tăng.


   
  Tiến bậc dùng hệ thống điểm chúc phúc, điểm chúc phúc càng cao tỉ lệ thành công càng cao, sau khi thành công sẽ tăng bậc thú cưỡi, tăng thuộc tính, có ngoại hình mới.

  Điểm chúc phúc khi tiến bậc thú cưỡi từ bậc 4 lên bậc 5 trở đi sẽ chỉ được lưu giữ trong vòng 24 giờ, sau 24 giờ sẽ tiến hành xóa điểm.

  Thú Cưỡi Thuộc Tính Đan  Sau khi dùng có thể tăng tỉ lệ Đòn Thần Thánh, phòng thủ, HP, tấn công của thú cưỡi. Thú Đan chia thành 4 loại, mỗi loại có thuộc tính tăng khác nhau, Thú Đan cấp càng cao thì thuộc tính tăng càng nhiều.

  Thú Cưỡi Thuộc Tính Đan khi dùng đều có giới hạn. Thú Đan tối đa dùng 50 lần, Thú Tâm tối đa dùng 20 lần, Thú Linh tối đa dùng 10 lần, Thú Hồn tối đa dùng 10 lần.
   
  Trang bị thú cưỡi  Trang bị thú cưỡi tổng cộng có 5 loại chia thành: Móng Sắt, Hộ Giáp, Dây Cương, Bàn Đạp, Yên, có thể thông qua kho báu/ BOSS để nhận. Phẩm chất trang bị thú cưỡi từ thấp lên cao chia thành các màu: trắng, lục, lam, tím, cam.