GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Quốc Vương Tranh Đoạt

  Thời gian: Mở/Gộp Server ngày thứ 3 và ngày thứ 6, sau đó mỗi thứ 3 và thứ 7 hàng tuần mở lúc 20:00 - 20:30. Người chơi đạt Level 60 gia nhập 1 Tộc bất kỳ. Tộc này cần được Tộc Trưởng hoặc Tộc Phó sử dụng 1 Lệnh Tộc đăng ký Quốc Vương Chiến 1 ngày trước khi Quốc Vương Chiến được mở.  Quy tắc


   
  Thành viên Tộc chiếm lĩnh [Tướng Phong Ấn] mới được tấn công Đại Tướng.  Tộc Trưởng của Tộc có người chơi tấn công Đại Tướng last hit trở thành Quốc Vương.  Sau khi trở thành Quốc Vương mặc định Lực Thống Trị là 100 điểm, trong thời gian đó Đại Thần bị hạ 1 lần giảm 10 điểm Lực Thống Trị.

  Phần thưởng

  • Quốc Vương có thể bổ nhiệm chức quan cho người chơi trong nước.


      
  • Quan viên và thành viên Tộc có Quốc Vương mỗi ngày được nhận phúc lợi Quốc Gia.  • Chỉ có Quốc Gia có Quốc Vương tại vị mới có cơ hội trở thành Hoàng Đế, thống trị toàn server.
   
  Lưu ý: Ở Vương Thành Mật Thất bị tiêu diệt không rơi vật phẩm, tiêu diệt người khác không bị tên đỏ. Thứ 2 hàng tuần thống nhất thu hồi Quốc Vương, hôm sau làm mới Tranh Đoạt, đừng quên đăng ký nhé!