GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Chuyển gạch Thái Miếu

  Sau khi người chơi đạt Level 55, mỗi ngày có thể nhận 2 lần nhiệm vụ Chuyển Gạch Thái Miếu. Thời gian mở nhiệm vụ từ 12:00 - 23:59, người chơi cần phải đến nước địch trộm gạch, sau đó giao đến Thái Miếu trong nước, hoàn thành nhiệm vụ.

  Phẩm chất gạch chia thành 5 loại Trắng > Lục > Lam > Tím > Cam, phẩm chất càng cao phần thưởng càng cao. Phần thưởng Chuyển Gạch Thái Miếu EXP sẽ được nhân đôi trong khoảng thời gian từ 12:30 - 14:00 mỗi ngày.


       
  Người chơi dỡ Thái Miếu sẽ ngẫu nhiên nhận 1 màu gạch bất kỳ Trắng > Lục > Lam > Tím > Cam. Người chơi có thể tiếp tục đổi gạch đến khi nhận được gạch phẩm chất cao như mong muốn, mỗi lần đổi sẽ có thời gian CD, lần đổi càng nhiều thì thời gian CD càng lâu, bù lại gạch phẩm chất càng cao thì EXP và vinh dự nhận được càng nhiều.
      
  Sau khi người chơi nhận được gạch ở nước địch, có thể giao gạch tại Thái Miếu trong nước, Chuyển Gạch Thái Miếu không giới hạn số lần giao mỗi ngày, nhưng mỗi người chơi chỉ có thể nhận phần thưởng 2 lần/ngày.