GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Kỹ năng Chiến Sĩ

  Chiến sĩ trên chiến trường Vương Giả ‪sở hữu kỹ năng khống chế Xung Phong thần thánh phối hợp năng lực bộc phát ngoại công lớn mạnh khiến nhược điểm về khoảng cách tấn công không còn là vấn đề quan trọng.  Đặc điểm phái ngoại công tầm gần, sát thương cao, HP cao. Kỹ năng đơn giản mạnh, tiết tấu PK nhanh gọn! Khiêu chiến 1V1 rất ít người có thể chính diện hoàn toàn đánh bại chiến sĩ.
   
  Kỹ năng đầy cấp Level 5


   
  • Khai Sơn Đao: Kỹ năng tấn công đơn, tấn công 1 mục tiêu trong 1 ô gây 90% ngoại thương + 500 sát thương cố định.

  • Liệt Giáp Trảm: Kỹ năng tấn công đơn, tấn công 1 mục tiêu 1 ô phía trước gây 115% ngoại thương + 1000 sát thương cố định, thêm hiệu ứng Liệt Giáp.

  • Nộ Ý Bạo Phát: Kỹ năng trạng thái, thiêu đốt 10% HP bản thân đổi 30% ngoại công (khi còn dưới 10% HP không thể dùng).

  • Đòn Toái Liệt: Kỹ năng tấn công đơn, tấn công 1 mục tiêu ô phía trước gây 115% ngoại thương + 2500 sát thương cố định, sát thương không thể tránh.

  • Hoành Tảo Thiên Quân: Kỹ năng tấn công nhóm, tấn công tối đa 6 mục tiêu gây 70% ngoại thương + 500 sát thương cố định.

  • Thị Huyết Trảm: Kỹ năng tấn công nhóm, tấn công tối đa 6 mục tiêu gây 90% ngoại thương + 1000 sát thương cố định, chuyển 35% sát thương thành HP.

  • Huyết Tức Trảm: Kỹ năng tấn công đơn, tấn công 6 mục tiêu 1 ô phía trước gây 125% ngoại thương + 1000 sát thương cố định, tạo hiệu ứng mất HP (mỗi giây giảm 13% HP tấn công bản thân).

  • Đại Phong Xa: Công nhóm tầm xa, tấn công trong 8 ô và tối đa 6 mục tiêu gây 125% ngoại thương + 1500 sát thương cố định.

  • Hồi Phục: Hồi HP đơn duy trì, mỗi giây hồi 1% HP tối đa duy trì 20s.

  • Thích Kinh Hộ Khiên: Kỹ năng trạng thái, thêm 1 khiên cho bản thân, phản xạ lại % sát thương phải chịu, giúp tăng 100% phản xạ sát thương.

  • Xung Phong: Kỹ năng khống chế đơn, tấn công địch cách xa 6 ô gây 60% ngoại thương + 250 sát thương cố định, nếu trúng có tỷ lệ gây choáng (Không thể chống hiệu ứng này).

  • Ném Dây Đá: Kỹ năng khống chế đơn tầm xa, tấn công 1 mục tiêu trong 8 ô gây 75% ngoại thương + 0 sát thương cố định, trúng địch tạo hiệu ứng đóng băng.

  • Địa Liệt Trảm: Kỹ năng công nhóm, tấn công 6 mục tiêu xung quanh gây 105% ngoại thương + 1000 sát thương cố định, và giảm 80% tốc độ di chuyển của mục tiêu.