GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Kỹ năng Pháp Sư

  Pháp sư là kẻ điều khiển tiết tấu trên chiến trường, có tính năng sát thương đơn và nhóm mạnh, tính năng trị liệu nhóm cũng mạnh không kém, phối hợp vị trí di chuyển khó đoán, trở thành ác mộng của Chiến Sĩ, nhưng thiếu kỹ năng khống chế hiệu quả là nhược điểm của phái, khi đấu đơn dễ lâm vào thế yếu.  Đặc điểm phái nội công tầm xa, có kỹ năng sát thương nhóm nổi trội, và tính năng trị liệu nhóm.

  Kỹ năng đầy cấp Level 5  • Lôi Kích: Kỹ năng tấn công đơn, tấn công 1 mục tiêu trong 8 ô gây 90% nội thương + 500 sát thương cố định.

  • Hàn Băng Thích: Kỹ năng tấn công đơn, tấn công 1 mục tiêu trong 8 ô gây 115% nội thương + 1000 sát thương cố định.

  • Viêm Vũ Thuật: kỹ năng trạng thái tấn công, tăng 10% bỏ qua phòng thủ.

  • Viêm Bạo Chú: Kỹ năng choáng đơn, tấn công 1 mục tiêu trong 8 ô gây 125% nội thương + 1500 sát thương cố định, có tỷ lệ choáng 2s nhất định (cấp càng cao, tỷ lệ choáng càng cao) choáng duy trì (không thể di chuyển, không thể phóng kỹ năng và hồi HP).

  • Băng Vũ: Kỹ năng tấn công nhóm, tấn công trong 8 ô và tối đa 6 mục tiêu gây 70%nội thương + 500 sát thương cố định.

  • Thiểm Điện Liên: Kỹ năng tấn công nhóm, tấn công 1 mục tiêu trong 8 ô gây 90% nội thương + 1000 sát thương cố định, nhảy đến địch bất kỳ trong 8 ô, tối đa nhảy 3 lần.

  • Hỏa Hoàn Thuật: Kỹ năng nhóm, tấn công tối đa 6 mục tiêu gây 125% nội thương + 1000 sát thương cố định.

  • Thiên Vẫn Thuật: Kỹ năng nhóm, tấn công 10 mục tiêu trong 8 ô, và tối đa 10 địch xung quanh, gây 105% nội thương + 1000 sát thương cố định, và duy trì sát thương Tường Lửa trong phạm vi nổ.

  • Phong Vân Thể: Dùng chuột di chuyển chớp nhoáng, tối đa 6 ô không bị chặn.

  • Thủy Mạc Chú: Kỹ năng trạng thái phòng thủ, tăng 18% hiệu quả Buff song thủ cho bản thân và 5 đồng đội ngẫu nhiên trong phạm vi.

  • Vũ Liệu Chú: Kỹ năng trị liệu nhóm, hồi HP bản thân và 5 đồng đội, tương đương 150 nội công.

  • Cấm Ngôn Chú: Kỹ năng bất động đơn, tấn công 1 mục tiêu trong 8 ô gây 115% nội thương + 1000 sát thương cố định, trúng đòn bất động 3s.

  • Thủy Dũng Chú: kỹ năng giảm tốc nhóm, tấn công tối đa 6 mục tiêu trong 8 ô gây 100% nội thương + 1000 sát thương cố định, kèm hiệu quả giảm tốc.