GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Hệ thống Bùa

  Có bùa trong tay - không ai địch nổi! Bùa là vật phẩm hiếm có, có thể tăng cao lực chiến đem lại thuộc tính đặc biệt cho người dùng. Bùa gồm các màu Lục > Lam > Tím > Cam, tuy nhiên chỉ có Bùa Lam, Tím, Cam mới có thuộc tính đặc biệt, phẩm chất càng cao thuộc tính càng nhiều.

  Bùa có 2 loại thuộc tính đặc biệt:

       • Bất Động: người chơi bị Bất Động không thể dùng kỹ năng
       • Hư Nhược: người chơi bị Hư Nhược giảm 20% thuộc tính

  Bùa Cam có thể tạo trong Rương


   

   
  Bùa Lục, Lam, Tím có thể tạo ở Boss cá nhân, người chơi thường chỉ cần nỗ lực đều có thể nhận.
       
  Bùa là trang bị đắc ý cho người chơi thích PK còn có thể tăng nhanh lực chiến, trong chiến đấu kích hoạt thuộc tính đặc biệt nhận hiệu quả bất ngờ.