GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Hoạt động Áp tiêu

  Sau khi người chơi đạt Level 60, cần đến NPC Trịnh Tiêu Đầu trong vương thành nước sở tại nhận nhiệm vụ áp tiêu, vận chuyển đến tiêu đầu Quan Ải Lương trong nước, áp tiêu thành công sẽ nhận được nhiều Exp và Đồng. Đây là sự lựa chọn không tệ để nhận được nhiều Đồng, mỗi người chơi mỗi ngày chỉ có thể áp tiêu 2 lần, người chơi VIP có thể tăng thêm 1 lần.

  Phẩm chất xe tiêu chia thành 5 loại Trắng > Lục > Lam > Tím > Cam, phẩm chất càng cao phần thưởng càng cao, người chơi có thể thông qua việc làm mới phẩm chất để nhận được xe tiêu cao cấp hơn hoặc dùng chức năng phím Cam để trực tiếp nhận được xe tiêu cam.


   
  Người chơi trong thời gian hoạt động Dò Thám Nhân Đôi được mở từ 16:30 - 18:30 mỗi ngày, tham gia vận tiêu hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được Exp nhân đôi.
       
  Phần thưởng áp tiêu tuy tốt nhưng cũng nhiều nguy hiểm. Tuy xe tiêu rất kiên cố, mỗi xe đều có 1 triệu HP, nhưng trong quá trình áp tiêu, vẫn có thể xảy ra tình trạng bị thành viên nước địch cướp tiêu. Xe tiêu bị phá hoại sẽ biến thành [Xe tiêu vỡ], rơi [Hàng hóa quý], may mắn vẫn có thể sử dụng nhặt để nhận đồng và vẫn có thể tiếp tục hộ tống hoàn thành nhiệm vụ, nhưng phần thưởng sẽ giảm tương ứng.


   
  Nếu trong quá trình áp tiêu, chạy quá nhanh khiến thất lạc xe tiêu, bạn có thể dùng chức năng [Dịch chuyển] tức thời để biến về cạnh xe tiêu ngay. Trường hợp bị địch cướp tiêu có thể dùng [Cứu viện] thông báo nhờ trợ giúp từ thành viên trong tộc, hợp sức đánh lui địch.