GameLumi.com

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Hãy nhập tên họ

Hãy nhập CMND

Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng

Từ 4 đến 20 ký tự

Từ 6 đến 20 ký tự

Quên Mật khẩu? Nhớ mật khẩu

Xem ThêmServer đề cử

  Phụ bản ngày

  Tại NPC Sứ Giả Phụ Bản trong vương thành nước sở tại, người chơi có thể vào các bản đồ phụ bản Vương Giả, dựa vào phụ bản khác nhau mà số lần tham gia mỗi ngày cũng khác nhau.

  Lưu ý: Do số lần có thể tham gia phụ bản mỗi ngày có giới hạn và mỗi phụ bản đều có quy định thời gian, nếu vượt quá thời gian người chơi vẫn chưa đánh xong phụ bản sẽ tự động bị chuyển ra ngoài. Khi tiến hành phụ bản, trường hợp rớt mạng người chơi phải cố gắng kết nối lại game nhanh nhanh nhất có thể, nếu vươt quá thời gian phụ bản mà chưa kết nối lại sẽ tự động bị thoát phụ bản, mất lượt vào trong ngày.

  • Phụ bản Trang bị - Độc Chiến (Level 40):  Mỗi ngày có thể vào 2 lần, phụ bản chia thành 3 độ khó, độ khó càng cao thì phần thưởng nhận được càng tốt. Dễ và khó chủ yếu rơi trang bị Level 40, xác suất nhỏ rơi trang bị tím, nguyên liệu trang bị. Siêu khó chủ yếu rơi trang bị Level 40 - 60, xác suất rơi trang bị tím, nguyên liệu trang bị. Người chơi có thể dựa vào thực lực của mình để phán đoán chọn lựa phụ bản có độ khó khác nhau để vào.
   
  • Phụ bản Đồng - Tiền Trời Cho (Level 50):  Mỗi ngày có thể vào 2 lần, phụ bản không chia độ khó, phụ bản là cách chơi kim cương, liên kích càng cao, điểm nhận được càng nhiều, Đồng nhận được cũng càng nhiều.
       
  • Phụ bản Trang bị - Băng Nguyên Đáng Sợ (Level 60):  Mỗi ngày có thể vào 2 lần, phụ bản chia thành 3 độ khó, độ khó càng cao thì phần thưởng càng tốt. Dễ và khó chủ yếu rơi trang bị Level 60, xác suất nhỏ rơi trang bi tím, nguyên liệu trang bị. Siêu khó chủ yếu rơi trang bị Level 60 - 80, xác suất rơi trang bị tím, nguyên liệu trang bị. Người chơi dựa vào thực lực của mình để phán đoán chọn phụ bản có độ khó khác nhau.
   
  • Phụ bản Exp - Man Tộc Xâm Nhập (Level 65):  Mỗi ngày có thể vào 2 lần. Thời gian phụ bản là 10 phút, trong tháp thủ diệt quái sẽ nhận được nhiều Exp, tổng cộng chia thành 50 đợt, đề nghị lấy tháp thủ diệt có thể làm mới tháp thủ loại hình khác.
      
  • Phụ bản Trang bị - Đảo Thiên Không (Level 70):  Mỗi ngày có thể vào 2 lần, phụ bản chia thành 3 độ khó, độ khó càng cao thì phần thưởng càng tốt. Dễ và khó chủ yếu rơi trang bị Level 60, xác suất nhỏ rơi trang bi tím, nguyên liệu trang bị. Siêu khó chủ yếu rơi trang bị Level 60 - 80, xác suất rơi trang bị tím, nguyên liệu trang bị. Người chơi dựa vào thực lực của mình để phán đoán chọn phụ bản có độ khó khác nhau.
   
  • Phụ bản Ngọc - Chiến Trường Ngọc (Level 80):  Mỗi ngày có thể vào 2 lần, phụ bản chia thành 3 độ khó, độ khó càng cao thì phần thưởng càng tốt. Dễ và khó chủ yếu rơi trang bị Level 80, xác suất nhỏ rơi trang bi tím, nguyên liệu trang bị, rất nhiều Ngọc. Siêu khó chủ yếu rơi trang bị Level 80 - 100, xác suất rơi trang bị tím, nguyên liệu trang bị, rất nhiều Ngọc. Người chơi dựa vào thực lực của mình để phán đoán chọn phụ bản có độ khó khác nhau.

   
  • Phụ bản Ngọc - Mộ Cổ (Level 100):  Mỗi ngày có thể vào 2 lần, phụ bản chia thành 3 độ khó, độ khó càng cao thì phần thưởng càng tốt. Dễ và khó chủ yếu rơi trang bị Level 100, xác suất nhỏ rơi trang bi tím, nguyên liệu trang bị, rất nhiều Linh Hồn Kết Tinh. Siêu khó chủ yếu rơi trang bị Level 100, xác suất rơi trang bị tím, nguyên liệu trang bị, rất nhiều Linh Hồn Kết Tinh. Người chơi dựa vào thực lực của mình để phán đoán chọn phụ bản có độ khó khác nhau.